Gebruiksvoorwaarden en Disclaimer

Publicatie datum: 18 mei 2018

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DISCLAIMER AANDACHTIG DOOR. BEN JE HET NIET EENS MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DISCLAIMER KOOP DAN GEEN FIDA.

Je aankoop van fida tokens (“fida”) gedurende de Initial Coin Offering (“ICO”), of gedurende een volgende aanbieding van fida (“CO”), door wownity (“Bedrijf”, of “wij”), geschiedt onder deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer (“Voorwaarden”). In deze gebruiksvoorwaarden worden zowel jij als wij, ieder apart, aangeduid als “Partij” en gezamenlijk als “Partijen”. Het kopen van fida tijdens de ICO of CO, dan wel het gebruik maken van de diensten van wownity, bind je aan deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer en aan de voorwaarden waarnaar gerefereerd wordt of die op onze websites. (fida.io, wownity.com of wownity.nl). Heb je vragen over deze gebruiksvoorwaarden dan kun je via de volgende email adressen contact met ons opnemen: info@wownity.com.

Jij en het Bedrijf komen als volgt overeen:

 • Start en duur van de ICO. Het bedrijf zal een ICO van fida starten, welke aangekondigd wordt op 18 mei 2018 en geen specifieke einddatum heeft.
 • Start en duur van de CO. Het bedrijf kan meerdere CO’s van fida starten en dat op elk moment in de toekomst. De CO zal op onze website(s) aangekondigd worden.
 • Je bent 18 jaar of ouder en hebt toestemming (van je ouders of anderszins) om fida aan te kopen. Wownity kan niet voorkomen dat fida gekocht wordt door minderjarigen.
 • De aankoop van fida kan leiden tot verlies van geld over een kortere of langere periode. De kopers van fida moeten rekening houden met een grote fluctuatie in prijs van de fida. De informatie op onze website(s) is geen garantie dat de aankoop van de fida niet zal leiden tot verlies van geld.
 • Je bent alleen verantwoordelijk voor het bepalen of er belasting en welke belasting op basis van deze transacties en aankopen van toepassing zijn. De eigenaar, of de content beheerder van de website(s) en het Bedrijf zijn niet verantwoordelijk voor het bepalen welke belastingen van toepassing zijn op de wownity transacties en de aankopen van fida in het bijzonder.
 • Het is mogelijk dat factiliteiten voor het aankopen van fida niet beschikbaar, niet van toepassing of legaal zijn voor iedereen in elk land. Als je fida aankoopt dan doe je dat op je eigen initiatief en verantwoordelijkheid en dien je te handelen in overeenstemming met de lokale geldende wetgeving.
 • Door op onze website(s) te registreren geeft je expliciet aan en garandeer je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd en dat je tenminste 18 jaar of ouder bent en dat je volledig in staat bent om deze Voorwaarden te begrijpen met betrekking tot het overgaan tot het aankopen van fida.
 • Door op onze website(s) en bij ons jezelf te registreren, ga je akkoord met het verschaffen aan wownity van courante, accurate en complete informatie over jezelf zoals gevraagd gedurende het registratieproces en bevestig hierbij je dat je dat ook op die wijze gedaan hebt of zult doen en dat je deze informatie accuraat houdt.
 • • Je gaat ermee akkoord en bevestigt hierbij dat je de Diensten van wownity niet zult gebruiken voor enige criminele actie in welke vorm dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het witwassen van geld, illegaal gokken, het financieren van terroristische activiteiten of dubieuze hackings activiteiten.

Legale aspecten, condities en disclaimer

Fida is een product, niet een effect of een investering; Fida geeft je geen stemrecht of een ander recht in het Bedrijf. Fida mag in bepaalde landen niet beschikbaar gesteld worden. Jij alleen bent verantwoordelijk voor de aankoop van fida, en dat met elk risico dat daarbij hoort, voor een onbepaalde tijd. Je moet jezelf van de relevante wetgeving op de hoogte stellen die lokaal van toepassing is met betrekking tot crypto tokens. Wownity kan niet verantwoordelijk gehouden worden. Lees ook onze Voorwaarden voordat je overgaat tot het aankopen van fida. Als je twijfelt adviseren wij om een adviseur te raadplegen. Wownity is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale incidentele of gerelateerde verliezen of schade in welke vorm dan ook, inclusief maar niet gelimiteerd tot: het verlies van opbrengsten, inkomen of winst, en verlies uit of voortkomend uit gebruik van data, voortkomend uit of in verband met om het even welke te maken, te aanvaarden, te vertrouwen verbinding, en verwerpt hierbij elke verklaring, garantie, of belofte in welke vorm dan ook aan een entiteit of persoon, inclusief elke verklaring, garantie, of belofte met betrekking tot de waarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie in onze whitepaper. Ons businessmodel faciliteert het kopen en verkopen van fida in een ongereguleerde, internationale open markt.

Door je toegang te verschaffen tot of het accepteren van informatie opgenomen in onze whitepaper of, indien van toepassing, van een deel ervan, vertegenwoordig en verantwoord je jezelf naar wownity als volgt:

 • (a) (a) Je gaat akkoord en bevestigt dat in het geval dat je fida wil aankopen, dat de fida niet opgevat, geïnterpreteerd, geclassificeerd of behandeld mag worden als, classified or treated as:
  • (i) geen enkel andere valuta of muntsoort anders dan een crypto token,
  • (ii) obligaties, effecten of aandelen uitgegeven door enig persoon of entiteit,
  • (iii) rechten, opties of derivaten met betrekking tot dergelijke obligaties, effecten of aandelen,
  • (iv) eenheden in een collectieve beleggingsregeling,
  • (v) eenheden in een trust,
  • (vi) derivaten of eenheden in een trust, of
  • (vii) enig ander effect of soort effect.
 • (b) (b) Je bent er volledig van bewust en begrijpt dat je niet in aanmerking komt om fida te kopen als je een inwoner (belastingplichtig of anderszins), of een greencard houder, van een geografisch gebied bent, waar toegang tot, gebruik van, of het accepteren van een levering van fida verboden is door de daar van toepassing zijnde wet, besluit, regelgeving, verdrag of administratieve handeling.

Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zodat eventuele toekomstige resultaten, prestaties of resultaten van wownity en/of een van haar filialen (affiliates) en/of haar producten, wezenlijk anders kunnen zijn dan toekomstige resultaten, prestaties of wat verwacht te bereiken was, uitgedrukt of voorgedaan, door zulks toekomstgerichte verklaringen.

Deze factoren omvatten onder andere: (I) veranderingen in politieke, sociale en economische omstandigheden, op aandelenbeurzen, cryptocurrency of token markt condities, en de wettelijke regelgeving in de landen waarin wownity haar respectievelijke onderneming drijft; (II) het risico dat wownity niet in staat is om haar ondernemingsstrategie te implementeren en/of haar toekomstige plannen uit te voeren; (III) veranderingen in rentetarieven en wisselkoersen van fiat geld en cryptocurrencies en tokens; (IV) veranderingen in de geanticipeerde groeistrategie en de verwachte interne groei van wownity; (V) veranderingen in beschikbaarheid, te betalen fees, salarissen van personeel, toekomstige kapitaal behoefte en voorkeuren van wownity klanten; (VI) Internationale oorlogsdaden of internationale dan wel lokale terroristische daden; (VII) catastrofale gebeurtenissen, natuurrampen of en andere rampen die een effect hebben op de onderneming of bedrijfsactiviteiten van wownity.

Niets in onze whitepaper is, of mag gezien worden als, een belofte, vertegenwoordiging of als een onderneming met betrekking tot toekomstige prestaties of beleid van wownity.

Geverifieerde registratie

Je gaat er ook mee akkoord dat wownity, met kennisgeving, naar eigen goeddunken je registratie kan weigeren of annuleren, inclusief en zonder beperking, het recht tot: limiteren, opschorten of beëindigen van de Services, en het nemen van technische en juridische stappen als verwacht wordt dat je problemen veroorzaakt of mogelijke wettelijke aansprakelijkheden, inbreuk maakt op intellectueel eigendom van derde partijen, of inconsequent handelt in de geest van deze Voorwaarden. Daarnaast mogen wij bij gepaste omstandigheden en naar ons eigen goeddunken, je registratie weigeren of beëindigen om welke reden dan ook, inclusief en niet beperkt tot: (1) het overwinnen van softwarebeveiligingsfuncties die het gebruik van of de bescherming van inhoud beperken, (2) gebruik van de Service om illegale activiteiten zoals het witwassen van geld, illegale gokactiviteiten, het financieren van terrorisme of andere criminele activiteiten, (3) overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden, (4) een mislukte betaling of een frauduleuze betalingstransacties, (5) onverwachte operationele problemen, of (6) op aanvraag van wettelijke handhaving of andere overheidsagentschappen, indien dit legitiem en dwingend wordt geacht door wownity, handelend in haar eigen goeddunken.

We behouden ons expliciet het recht voor om je registratie te weigeren, annuleren en/of te beëindigen als het niet door wownity geverifieerd is of kan worden, ongeacht alle moeite die wownity gedaan heeft om in contact te treden teneinde de verificatie gedaan te krijgen.

Externe Websites

Wownity verstrekt verklaringen in welke vorm dan ook aangaande externe of derde-partij websites die je via de website van wownity bezoekt. Zo nu en dan kan de wownity website referenties of links naar andere websites (“Externe websites”) bevatten. We controleren deze Externe websites of derde-partij sites niet op enige inhoud welke op deze sites staat. Je gaat akkoord dat wij in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de Externe websites welke via een referentie of link vanuit de wownity website bereikt kunnen worden. Inclusief maar niet beperkt tot de website inhoud, beleid, fouten, promoties, producten, opinies, advies, verklaringen, prijzen, activiteiten en advertenties, diensten of acties en/of enige schade, verlies, fouten of problemen veroorzaakt door, of gerelateerd aan, of voorkomend uit deze sites. Je zult zelf enkel en alleen alle risico’s dragen welke verbonden zijn het gebruik van deze sites en hun content. Externe websites hebben eigen en onafhankelijke voorwaarden en een daaraan gerelateerd beleid. We adviseren je om het beleid, de regels, voorwaarden en wetgeving van de site die je bezoekt te lezen. Het is geheel aan jou om voorzorgsmaatregelen te nemen en om je ervan te verzekeren dat je vrij bent van virussen, worms, Trojan horses en andere destructieve item als je deze sites bezoekt.

Email

Ongecodeerde e-mail berichten verzonden over het Internet zijn niet veilig en wownity is niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt als gevolg van het verzenden van e-mail berichten op deze manier. Wij stellen voor om e-mails op een beveiligde manier te verzenden.

Financieel Advies

Om twijfel te voorkomen geven wij geen enkel investeringsadvies. We kunnen je informatie geven over prijzen, bereik en volatiliteit van de fida die in de markt beschikbaar zijn en gebeurtenissen die een effect hebben op de prijs van de fida, maar dit mag op geen enkele manier worden beschouwd als een investeringsadvies. Noch mag het zo opgevat worden. Elke beslissing tot aankoop of verkoop van fida is enkel en alleen je eigen beslissing en wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor enig geleden verlies voortvloeiend uit een dergelijke actie.

Informatieverschaffing aan juridische autoriteiten en erkende financiële instellingen

Wij kunnen persoonlijke informatie delen met de handhaving, overheid en andere autoriteiten indien:

 • dat bij wet wordt gevorderd of is vereist;
 • op basis van een dagvaarding, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure;
 • we geloven dat het verstrekken van de informatie fysiek geweld, schade of financieel verlies kan voorkomen;
 • ontsluiten van de informatie nodig is voor het rapporteren van verwachte illegale activiteiten; of
 • ontsluiten van de informatie nodig is om schending van onze Voorwaarden te kunnen onderzoeken.

"Persoonlijke gegevens” verwijst naar de informatie die een persoon identificeert, zoals naam, adres, e-mailadres, handelsinformatie en bankgegevens. “Persoonlijke gegevens” omvat geen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens die een specifieke gebruiker niet identificeren.

Wij slaan en verwerken je persoonlijke gegevens in datacentra, daar waar wownity’s faciliteiten of service providers zijn gevestigd. Derhalve kan het zo zijn dat je persoonlijke gegevens buiten de European Economic Area (“EEA”) opgeslagen worden. Een dergelijke situatie is niet strijdig met onze lokale regelgeving.

Aanpassingen in de Voorwaarden

Wij mogen de Voorwaarden op elk moment aanpassen naar ons goeddunken en zonder een melding vooraf. Alle veranderingen zijn onmiddellijk van kracht nadat de voorwaarden zijn verspreid of op onze website zijn geplaatst. Het gebruiken van onze producten nadat onze gewijzigde Voorwaarden op onze website zijn geplaatst betekent dat je de gewijzigde Voorwaarden accepteert. Onder de titel van deze Voorwaarden staat de laatste publicatiedatum.

Intellectueel eigendom

Wownity en haar gehele content, kenmerken en functies (inclusief maar niet gelimiteerd tot alle informatie, software, teksten, displays, beelden, video en audio, en het ontwerp, selecties en rangschikkingen daarvan), zijn eigendom van het Bedrijf, haar licentiehouders en andere leveranciers van zulks een materiaal en is beschermd door copyright, trademark, patent, handelsgeheim en andere intellectuele eigendom of eigendomsrechten.

Deze Voorwaarden staan het gebruik van onze whitepaper toe, maar enkel voor je eigen persoonlijk en een niet-commercieel doel en gebruik. Je mag dit whitepaper, of enig deel ervan, niet reproduceren, verspreiden, wijzigen, afgeleiden van samenstellen, publiekelijk tentoonstellen of verspreiden, niet kopiëren, opslaan of doorsturen of enig deel ervan.

Jurisdictie

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. De partijen stemmen ermee in zich onherroepelijk te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechterlijke macht.

Vertaling

De whitepaper is een vertalingen van de Engelse versie van de whitepaper. Deze vertaling dient enkel voor je gemak en kunnen rechten aan ontleend worden. In het geval van enig conflict tussen de Engelse taal versie van de whitepaper en de vertaalde versie van de whitepaper, dan prevaleert de informatie uit de Engelstalige versie boven de vertaalde versie. Constateer je enige inconsistentie gelieve dit dan aan ons melden.

Contact wownity

Als je vragen hebt gerelateerd aan deze Gebruiksvoorwaarden, je rechten en plichten voorkomend uit deze Voorwaarden en/of wownity, neem dan contact met ons op: info@wownity.com.

Zorg ervoor dat fida fida is

We willen dat je op een veilige manier een fidatransactie kunt doen. Al het nieuws over fida zal worden gepubliceerd in onze nieuwsbrief. Zorg dat je je hierop !