Privacy beleid

Publicatie datum: 18 mei 2018

Definities

Account:

De contractuele overeenkomst waarmee een geregistreerd gebruiker van wownity onze Terms of Use (Gebruiksvoorwaarden) en privacy beleid heeft aanvaard en goedkeuring heeft ontvangen om gebruik te maken van de diensten van wownity, inclusief aankoop en verkoop van fida en om overeenkomstige transacties uit te voeren.

Wownity Platform:

Hardware and softwaretechnologieën gebruikt door wownity om de diensten te verlenen zoals uiteengezet is in onze Terms of Use en Whitepaper.

Persoonijke gegevens:

Informatie die een persoon identificeert, zoals naam, adres, e-mail adres, handelsinformatie en bankgegevens. “Persoonlijke gegevens” omvat geen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens die een specifieke gebruiker niet identificeren.

Dienst(en):

Het technologisch platform, functionele regels en markt beheerd door wownity b.v. om kopers aankooptransacties van fida toe te staan.

Algemeen

Dit privacy beleid regelt, samen met onze Terms of Use, het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens door wownity volgens de AVG.

"Persoonlijke gegevens” verwijst naar de informatie die een persoon identificeert, zoals naam, adres, e-mailadres, handelsinformatie en bankgegevens. “Persoonlijke gegevens” omvat geen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens die een specifieke gebruiker niet identificeren.

Wownity (hierna, "wownity", "wij", "ons" of "onze") doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Het doel van dit privacy beleid is om het volgende te beschrijven:

 • De soort persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe deze gebruikt mogen worden;
 • Ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën;
 • Hoe en waarom wij uw persoonlijke gegevens aan derden bekend kunnen maken;
 • De overdracht van uw persoonlijke gegevens binnen en buiten de European Economic Area (“EEA”);
 • Uw recht op toegang, correctie, update en verwijdering van uw persoonlijke gegevens;
 • De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken om het verlies, misbruik of wijziging van persoonlijke gegevens te beschermen en te voorkomen; en
 • De bewaking van uw persoonlijke gegevens door wownity.

Verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die wownity verzamelt

Wownity verzamelt de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u zich registreert of gebruikmaakt van de diensten van wownity. Dit kan zijn:

 • Contact gegevens, zoals naam, huisadres en e-mailadres.
 • Financiële informatie, zoals bankrekeningnummers, openbare blockchain keys en handelsinformatie.
 • Informatie over residentiële verificatie, zoals details over facturen van nutsvoorzieningen of soortgelijke informatie.
 • Verificatie, zoals details over facturen van nutsvoorzieningen of soortgelijke informatie.

Wownity verzamelt ook automatisch bepaalde computer, apparaat en browse informatie wanneer u de wownity websites bezoekt of gebruikmaakt van diensten van wownity. Deze informatie wordt verzameld om statistische gegevens te verkrijgen over browse gedrag en patronen van onze gebruikers en identificeert individuen niet persoonlijk.

Deze informatie kan zijn:

 • Informatie over computer of mobiel apparaat, inclusief IP-adres, besturingssysteem, browser type.
 • Informatie over het gebruik van de website.

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologie

De website van wownity maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer wordten geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om website te laten werken of efficiënter te laten werken, en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de site.

Cookies worden meestal opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Informatie verzameld uit cookies wordt door ons gebruikt om de effectiviteit van onze wesbite te evalueren, trends te analyseren en het Platform te beheren. De informatie die wordt verzameld uit cookies stelt ons in staat om dingen te bepalen zoals welke delen van onze site het meest worden bezocht en moeilijkheden die onze bezoekers kunnen ondervinden bij toegang tot onze site.

We gebruiken ook cookies en/of een technologie die ook bekend is onder de namen web bugs of clear gifs, en die kunnen worden opgeslagen in e-mails om ons te helpen bij het bevestigen van en het beantwoorden van onze e-mails en om u een meer persoonlijke ervaring te bieden bij het gebruik van onze website.

Wij maken gebruik van externe service provider(s) om ons te helpen een beter begrip te krijgen van het gebruik van onze site. Onze service provider(s) plaatsen cookies op de harde schijf van uw computer en ontvangen informatie die wij selecteren en die onze kennis verhogen over hoe bezoekers navigeren op onze website, op welke producten gezocht wordt en informatie over algemene transacties. Onze service provider(s) analyseren deze informatie en verstrekken ons geaggregeerde rapporten. De informatie en analyse van onze serviceprovider(s) zal worden gebruikt om ons te helpen de interesses van onze bezoekers op onze site beter te begrijpen en om deze interesses beter te bedienen. De informatie die door onze serviceprovider(s) wordt verzameld kan worden gekoppeld aan en gecombineerd worden met informatie die wij over u verzamelen als u het Platform gebruikt. Onze serviceprovider(s) zijn contractueel beperkt in het gebruik van informatie die zij van onze site ontvangen tot de dienstverlening aan ons.

Hoe wownity uw persoonlijke gegevens gebruikt

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor:

 • het verwerken en gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;
 • het verifiëren van uw identiteit dat vollediger is beschreven in onze Terms of Use;
 • het personaliseren van uw wownity ervaring;
 • het analyseren van het gebruik van de wownity website(s) teneinde onze website en onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren;
 • ons helpen om te reageren op uw service verzoeken en ondersteuningsbehoeften;
 • contact onderhouden over wownity diensten. Het e-mailadres dat u opgeeft kan worden gebruikt voor het communiceren van informatie en updates met betrekking tot uw gebruik van de diensten van wowntiy. We kunnen ook af en toe bedrijfsnieuws, updates, promoties en gerelateerde informatie met betrekking tot soorgelijke producten en diensten die door wownity worden verstrekt, communiceren.

Wij voeren geen gedragsregistratie uit van de activiteiten van een klant op onze website of op andere websites. Noch staan we externe gegevensverzameling toe via onze service. Indien u geen marketingcommunicatie meer van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via info@wownity.com om u af te melden.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden en wettelijke en regelgevende instanties en uw persoonlijke gegevens buiten de EEA overdragen, zoals hieronder beschreven is.

Openbaarmaking aan derden

Bij het verwerken van transacties, kunnen we sommige van uw persoonlijke gegevens delen met externe serviceproviders die helpen met onze bedrijfsactiviteiten. Uw gegevens zullen niet worden verkocht, uitgewisseld of gedeeld met derden zonder uw toestemming, behalve om onze diensten te kunnen verstrekken of zoals vereist door de wet. Door gebruik te maken van onze dienstverlening en onze Terms of Use te accepteren, stemt u in met de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacy beleid.

Niet persoonlijke identificeerbare bezoekersinformatie kan aan derden worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik.

De externe service provider(s) van wownity zijn contractueel gebonden om dergelijke informatie alleen te beschermen en te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn bekendgemaakt, behalve voor zover anders vereist of toegestaan is door de wet. Wij zorgen ervoor dat dergelijke derde partijen gebonden zijn aan voorwaarden die niet minder beschermend zijn dan die beschreven in dit privacy beleid, of die onderworpen zijn aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Informatieverstrekking aan juridische autoriteiten

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met wethandhavingsinstanties, gegevens-beschermingsautoriteiten, overheidsfunctionarissen en andere autoriteiten indien:

 • Gedwongen door een dagvaarding, een rechterlijk bevel of een andere juridische procedure.
 • Wij van mening zijn dat de openbaarmaking noodzakelijk is om lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen.
 • Openbaarmaking noodzakelijk is om vermoedelijke illegale activiteiten te melden.
 • Openbaarmaking noodzakelijk is om schendingen van dit privacy beleid of onze Terms of Use te onderzoeken.

Internationale overdracht van persoonlijke gegevens

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op en verwerken deze in datacenters over de hele wereld, overal waar faciliteiten of serviceproviders zijn gevestigd. Als zodanig kunnen we uw persoonlijke gegevens buiten de EEA overdragen. Dergelijke overdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Externe websites

Wownity doet geen toezeggingen over externe websites of websites van derden waartoe u via onze website toegang heeft. Af en toe kan de wownity website referenties of links bieden naar andere websites (“externe websites”). Wij hebben geen controle over deze externe websites of websites van derden of enige inhoud welke deze bevatten. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de externe websites waarnaar wordt verwezen of die gelinkt zijn vanaf de website van wownity, inclusief, maar niet beperkt tot, website-inhoud, beleid, storingen of problemen veroorzaakt door, gerelateerd aan of voortvloeiend uit die sites. U draagt alle risico’s die gepaard gaan met het gebruik van dergelijke inhoud.

Externe websites hebben afzonderlijke en onafhankelijke gebruiksvoorwaarden en aanverwant beleid. Wij verzoeken u om het beleid, de regels, de voorwaarden en de voorschriften van elke site die u bezoekt tot u te nemen. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat alles wat u voor uw gebruik selecteert vrij is van items zoals virussen, worms, Trojan horses en andere items met een destructief karakter.

Toegangsrechten tot persoonlijke gegevens

U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze te corrigeren, bij te werken en/of onjuiste gegevens te blokkeren. Om dit recht uit te voeren neemt u contact met ons op via info@wownity.com.

Wownity zal alleen op uw verzoek reageren als dit strijdig is met onze gebruiksvoorwaarden en andere wettelijke en reglementaire verplichtingen. Binnen 40 dagen na ontvangst van uw mail zullen wij uw persoonlijke gegevens verstrekken, inclusief de doeleinden waarvoor deze zijn gebruikt en aan wie deze is bekendgemaakt in overeenstemming met uw rechten.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken verschillende veiligheidsmaatregelen om de geheimhouding van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik, wijziging of vernietiging. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Met wachtwoord beveiligde mappen en databases.
 • Secure Sockets Layered (SSL) technologie om ervoor te zorgen dat uw informatie volledig versleuteld is en veilig via het internet wordt verzonden.

Alle financieel gevoelige en/of kredietinformatie wordt verzonden via SSL-technolgoie en versleuteld in onze database. Alleen geautoriseerd wownity personeel krijgt toegang tot uw persoonlijke gegevens en deze medewerkers zijn verplicht deze informatie als zeer vertrouwelijk te behandelen. De veiligheidsmaatregelen zullen op regelmatige basis worden herzien in het licht van nieuwe en relevante juridische en technische ontwikkelingen.

Bewaren van persoonlijke gegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doelen te vervullen die worden beschreven in dit privacy beleid, met inachtneming van onze eigen wettelijke en reglementaire verplichtingen. In overeenstemming met onze verplichtingen voor het bewaren van gegevens, zullen we account, registratie en andere persoonlijke gegevens gedurende tenminste vijf jaar nadat een account of registatie is gesloten, bewaren.

Update van dit privacy beleid

Dit privacy beleid kan op elk moment worden herzien, gewijzigd, bijgewerkt en/of aangevuld, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van de eigenaar. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid zullen we alle gebruikers op onze website op de hoogte stellen en het gewijzigde privacy beleid op onze website beschikbaar stellen.

Contact

U kunt altijd contact met ons opnemen voor vragen, opmerkingen of bezwaren betreffende ons privacy beleid en/of onze werkzaamheden. Gebruik hiervoor info@wownity.com.

Zorg ervoor dat fida fida is.

We willen dat je op een veilige manier een fidatransactie kunt doen. Al het nieuws over fida zal worden gepubliceerd in onze nieuwsbrief. Zorg dat je je hierop !